Giorgia , Print Satin Scarf , Grey & Cream NOW 29 POUNDS

£29.00

Satin Scarf 

90cm x 180cm

100% Polyester